یادگیری زبان انگلیسی از طریق بازی؛ یک روش جذاب و کاربردی

PHONICS 5

PHONICS 5

PHONICS 6

یادگیری زبان انگلیسی از طریق بازی؛ ترکیبی از سرگرمی و آموزش

بعضی ها معتقد هستند که آموزش زبان انگلیسی باید به طور طبیعی بر اساس معیارهای آموزشی کلاسیک صورت گیرد. در واقع این دسته بر این باور هستند که یادگیری غیر از اتکا بر روش های مرسوم  نمی تواند بازدهی مطلوبی از خود بر جا بگذارد.

ولی بر خلاف باور این دسته که صرفا بر استفاده از یک نوع رویکرد آموزشی رایج  تاکید می کنند یادگیری زبان انگلیسی از طریق بازی می تواند فضای لذت بخشی را برای کاربر فراهم کند که متدهای آموزشی به روش سنتی فاقد این ویژگی بارز هستند.

امروزه دیگر مباحث ایده و اهداف  یادگیری از  تعاریف قدیمی فاصله گرفته و صرفا به معنای حفظ کردن لغات و یا عبارات به زبان انگلیسی نمی باشد بلکه به منزله دستیابی به مهارت هایی است که بتواند به طور مطلوبی نیازهای زبان آموزان را در این زمینه تامین کنند.

services_section_01_2
services_section_01_1

ویژگی های بارز یادگیری زبان انگلیسی از طریق بازی

به طور خلاصه یادگیری زبان انگلیسی از طریق بازی می تواند نتایج زیر را برای زبان آموزان در پی داشته باشد:

info-box_03-1
بهره گیری از زمان به طور موثر
info-box_03-2
ایجاد بستر آموزشی معناگرا به منظور یادگیری زبان
info-box_03-3
تشویق به استفاده از زبان
portfolio-single_section_04
سرگرم کننده و لذت بخش
portfolio-single_section_05
افزایش انگیزه یادگیری
portfolio-single_section_06
ایجاد نگرش مثبت نسبت به یادگیری