جدیدترین و متفاوت ترین روش آموزشی روز دنیا که برای کودکان مهاجر در 102 کشور اجرا گردیده است، سیستم فونیکس می باشد. آموزش در سیستم فونیکس با تاکید بر روی چهار مهارت اصلی (reading-writing-speaking- listening) به صورت همزمان می باشد.در سیستم فونیکس به جای الفبای 24 تایی زبان انگلیسی، بر آموزش 44 صدا یا آوا استوار شده به صورتی که پس از پایان دوره کودک به راحتی قادر به خواندن-نوشتن زبان انگلیسی می باشد.

دوره فشرده: این دوره ویژه ی کودکان 4 تا 7 سال به صورت سه روز در هفته و هر روز به مدت سه ساعت آموزشی می باشد. مدت زمان این دوره یک ماه بوده و در پایان هر ماه آزمون کتبی از زبان آموزان گرفته خواهد شد. در دوره ی فشرده سعی شده است که با حضور بیشتر زبان آموزان در محیط انگلیسی زبان ، ضریب یادگیری کودکان افزایش یافته و همزمان به استقلال کودک جهت برقراری ارتباط با اجتماع کمک گردد.
دوره ترمیک: این دوره ویژه کودکان 7 تا 12 سال به صورت دو روز در هفته و هرروز به مدت یک ساعت و چهل دقیقه آموزشی می باشد. مدت زمان این دوره یک ماه نیم بوده و در پایان هر دوره آزمون کتبی از زبان آموزان گرفته خواهد شد در دوره ی تر میک با توجه به اینکه زبان آموزان مهارتهای اولیه اجتماعی را در مدرسه آموزش دیده اند و همچنین با توجه به هم زمانی دوره ها با کلاس مدرسه سعی گردیده که حداقل تمارین برای منزل، در نظر کرفته شود.
دوره آمادگی آزمون کمبریج: زبان آموزان حدودا پس از دو سال از شروع ثبت نام در موسسه کودکان برتر می توانند جهت شرکت در دوره های آزمون آمادگی دانشگاه کمبریج (starter) ثبت نام نموده و آمادگی خود را برای شرکت در این آزمون به حداکثر برساند .در این دوره بر روی هر چهار مهارت (reading-writing-speaking- listening) به صورت همزمان و مطابق با سرفصل های آزمون های YLE دانشگاه کمبریج کار خواهد شد.
دوره های ویژه مکالمه (Free Discussion): زبان آموزان موسسه کودکان برتر پس از طی دوره ی مقدماتی (phonics) و همزمان با ورود به دوره ی take off در صورت تمایل می توانند در کلاسهای Free Discussion که یک روز در هفته و به مدت دو ساعت می باشد، شرکت نمایند.در کلاسهای مکالمه ی آزاد بالاتر بودن تعداد نفرات و متفاوت بودن لول زبان آموزان کمک می کند تا کل کلاس در رقابتی سالم بر روی مکالمه های تخصصی تر مطابق با سرفصل های تعیین شده از سوی موسسه کودکان برتر کسب تجربه نمایند.

خدمات موسسه کودکان برتر

چارت آموزشی

برنامه آموزشی و دوره ها

کارگاه روانشناسی کار با کودک

دوره تربیت مدرس (TTC)

موسسه کودکان برتر بر اساس اهداف و برنامه آموزشی خود دوره های تربیت مدرس را تعریف نموده که در این دوره های تئوری -عملی اساتید شرکت نموده تا با نحوه ی تدریس کلاس داری، نحوه ارزشیابی زبان آموزان، شیوه ها و متدهای جدید آموزشی و روش تدریس موسسه آشنا گردند. درپایان این دوره ها از اساتید Demo گرفته شده و در صورت تایید اجرای Demo توسط معاونت آموزشی موسسه پس از صدور کارت تدریس و گواهینامه شرکت در کلاسهای TTCمجاز به تدریس تا سطح گذرانده شده می باشند.

موسسه کودکان برتر با توجه به حساسیت کار با گروه سنی خردسال جهت بازدهی بیشتر اساتید و همچنین پیشرفت بیشتر زبان آموزان اقدام به برگزاری دوره های روانشناسی کار با کودک با استفاده از مشاورین برجسته این رشته نموده است در این کلاسها اساتید در مورد نحوه ی رفتار با کودکان و همچنین تقویت اعتماد به نفس در زبان آموزان آموزش های لازم را فرا می گیرند.