0

آزمون های YLE چیست؟

  آزمون زبان YLE مخفف Young Learners English Test مي باشد كه در سه سطح Starter، Movers، Flyersبرگزار مي گردد كه سنجش قابل اطمینانی از توانایی های کودک شما در مهارت های گفت، شنود، درک مطلب و نگارش است. این آزمون ها به نحوی طراحی شده اند که یادگیری را لذت بخش ساخته و کودکان را به دریافت مدارک بین المللی و آگاهی از پیشرفت شان تشویق می کنند.

young-learners-page-slider
sx
 

مزاياي مهم آزمون

كانون کودکان برتر از طريق برگزاري آزمون روند كلي يادگيري زبان آموزان خود را در قياس با معيار هاي استاندارد جهاني سنجيده و كيفيت آموزش خود را نسبت به آن ارتقاء خواهد داد.

شرایط آزمون

این امتحان در شرایط آنلاین برگزار می شود و تصحیح به صورت سیستماتیک انجام میگردد.

3
هزينه آزمون

هزينه شركت در اين آزمون قابل مقايسه با هزينه آزمون اصلي نيست و تقریباً 1/4 آن می باشد.

2
امكان سنجش دقيق

امكان سنجش دقيق نمرات در آزمون استاندارد را بدون پيچيدگي هاي ثبت نام آزمون رسمي و با هزينه اي بسيار كم فراهم مي نمايد.

5
تعيين پيشرفت كلي زبان آموزان

با توجه به تحريم ها امكان شركت در آزمون رسمي موقتا ميسر نيست و آزمون ماك بهترين راه جهت تعيين پيشرفت كلي زبان آموزان، همگام با دانش آموزاني كه در سطح دنيا مشغول فراگيري زبان انگليسي هستند مي باشد.

4
نحوه ي نمره دهي

در آزمون چهار مهارت در سه قسمت ‏Reading& writing-1 ‏Listening-2 و ‏Speaking-3 مورد سنجش قرار مي گيرد كه نمره ي زبان آموزان در هر قسمت با 5 شيلد نشان داده مي شود.

زمان برگزاری آزمون ماک کمبریج

کانون کودکان برتر
[FormAfzar secretCode="b0rnjcF8ZN" formid="1"]