معرفی مربی در کلاس T.T.C

سوپروایزر گرامی لطفا فرم ذیل را برای معرفی مربی در کلاس T.T.C پر نمایید و سپس مطابق جدول T.T.C درج شده در انتهای صفحه، دوره های مربوطه را انتخاب نمایید.
همکاران محترم لطفا توجه نمایید که شرکت در دوره پلتفرم برای کلیه متقاضیان جدیدالورود در کنار دوره های English Time و یا Pre_3 الزامی می باشد.